s
 
Toxicity of Sodium Azide

Tento kámen,
možná zhoubnější planoucí brány,
nesouladu či sedřeného poblouznění.

Roztrpčele nuzná, půvabná,
bahnitá opona v záři nebes stojící,
vzrušivě nahá v labyrintu směrů,
obratných zajatců poddajnosti.

Končetiny mohutně povýšené,
zpráchnivělé.

Oduševněle rozkladné nevědomí,
zahrnuje zrození,
základní prázdnotu,
zrezivěle obtížnou.

Kříž z jehel je beránkem zproštění,
prudkého procitnutí,
rozechvěle poskvrňujícího
zářící zastření.

(Tezcatlipoca)