Zastavení

V tichosti klidu
v okamžiku letu
stojí tu zas
náš malý stín
soudnosti..

(Destine)