s
 
Ruce

Ruce tančící po tělech
nezanechávají nic,
jen brázdu citů...

(Destine)