Oheň

Oheň naděje,
plápolá ve smršti
osudových událostí...

(Destine)