Památka na padlé dny

Mé poslední slovo
nebude patřit tobě,
jak jsem si myslela.
Ty jsi jen památka na padlé dny.
Šedivé stíny, mlhavé přístavy,
slunce za tmou…
Hvězdy, kterými mě zpátky nedostaneš.
Zapomeň na vesmír,
zapomeň na vodu
i na vzduch.
Zapomeň na mě,
jako já teď zapomínám na tebe.

Z okna pouštím poslední melodii, která je spjata s tebou.

Tobě už z mého světa nepatří nic.
Máš přeci své království plné
lačných hříchů.

Řeknu toho ještě mnoho,
ale nic už nebude náležet tobě.
Jsi jen vzpomínka.
Vzpomínka, která bolí.

Tys jen památka na padlé dny.
Na dny, které pominuly.

(Fame)

WebZdarma.cz