Stíny

Stíny zčernalé světlem
a otisky stop v písku
mizí tak rychle
jak sněhová vločka
na dlani.

Stín mé duše je však stálý,
nic ho neobměkčí
ani tající vločka na tváři
Je jako skála vzdorující větru..

(Destine)

WebZdarma.cz