Podívejte...

Podívejte
na okna píší ruce Zimy
přání mrazivá,
jsou jen na jedno použití
pak zmizí
snad další den
se Paní Zima osmělí
a napíše zas pár
přání
Chtěla jsem
napsat je za ní,
leč ona je plachá
a zmizela dřív
než přání jsem pověděla..
ale druhý den
na obloze
vysvitla z mlhy hvězda
a v ní přání
pro tebe..

(Destine)

WebZdarma.cz