Rukověť mesiáše

Perspektiva:
Využívej Ji nebo Ji zatrať
Otevřeš-li na této stránce,
zapomínáš že to, co se děje
kolem tebe není skutečnost.

Přemýšlej o tom.
Uvědom si, odkud jsi přišel, kam jdeš
a především, proč jsi vytvořil
ten zmatek, do kterého ses dostal.

***

Pamatuj si, že zemřeš hroznou smrtí
Toto vše je dobrá průprava a přinese ti
tím větší potěšení, čím víc budeš mít
tyto skutečnosti na mysli.

Své umírání bys však měl brát trochu vážně.

***

Méně vyspělé formy života
většinou smích na cestě k popravišti
příliš nechápou
a budou říkat, že jsi blázen.

***

Učit se
znamená objevovat
to, co už víš.

Konat,
znamená demonstrovat
to, že to víš.

Učit druhé znamená připomínat jim,
že to vědí stejně dobře jako ty.

***

Všichni jste zároveň žáci,
praktikanti a učitelé.

***

Tvou jedinou povinností
v kterémkoliv životě
je být pravdivý sám k sobě.

***

Být pravdivý ke komukoliv jinému
nebo čemukoliv jinému
je nejen nemožné
ale také známkou
falešného mesiáše.

***

Nejjednodušší otázky
jsou zároveň ty nejhlubší.

Kde ses narodil? Kde je tvůj domov?
Kam míříš?
Co děláš?

Přemýšlej o nich
čas od času a pozoruj
jak se tvé odpovědi mění.

***

Nejlépe učíš to,
co se sám potřebuješ
naučit.

***

Žij tak,
aby ses nikdy
nemohl stydět
bude-li cokoliv z toho
co uděláš nebo řekneš,
rozhlášeno po celém světě -
dokonce i když
to, co je rozhlašováno
není pravda.

***

Tví přátelé
tě během první minuty
vašeho setkání poznají lépe
než tví známí
za tisíce
let.

***

Nejlepší způsob,
jak se vyhnout odpovědnosti
je říci: "Mám odpovědnost".

***

Svým životem jsi veden
vnitřním učenlivým stvořením,
tou pravou duchovní bytostí,
která je tvým skutečným Já.

***

Neodvracej se
od možných budoucností,
dokud si nejsi jist,
že se z nich nemůžeš nic naučit.

Vždy máš svobodnou možnost
změnit svůj názor
a vybrat si jinou budoucnost
nebo jinou
minulost.

***

Neexistuje
takový problém který by pro tebe
ve svých rukou
neměl dar.

Vyhledáváš problémy
neboť potřebuješ
jejich dary.

***

Pouto,
jež spojuje tvou skutečnou rodinu
není v krvi ale
ve vzájemné úctě a radosti
vašich životů.

Málokdy vyrostou
členové jedné rodiny
pod stejnou
střechou.

***

Obhajuj
hranice svých možností
a opravdu se
jimi stanou.

***

Představ si
vesmír krásný
a spravedlivý
a dokonalý.

Pak si buď jistý jedním:
bytí si jej představuje
a dosti lépe
než ty.

***

Oblak neví
proč se pohybuje právě
takovým směrem a takovou
rychlostí.

Cítí impuls… toto je místo
kam pluji nyní.
Ale obloha zná příčiny a vzorce
pohybů všech mraků,
a ty je budeš znát taky
když se povzneseš
dostatečně vysoko,
abys viděl
za obzory.

***

Nikdy
ti není dáno přání,
aniž by ti současně nebyla
dána síla jej splnit.

Možná však
proto budeš muset
těžce pracovat.

***

Svět
je tvůj sešit, stránky
na kterých provádíš své výpočty.
Není to skutečnost,
ačkoliv to skutečnost může
vyjádřit, budeš-li chtít.

Můžeš však také
svobodně psát nesmysly
nebo lži, nebo vytrhávat
listy.

***

Prvotní hřích
je omezovat Bytí
Nečiň tak.

***

Budeš-li
chvíli zkoušet
být fiktivní, pochopíš
že fiktivní postavy jsou
někdy skutečnější
než lidé s tělem
a tlukoucím srdcem.
Tvé svědomí
je mírou
poctivosti tvého sobectví.

Naslouchej mu
pozorně.
Každý člověk,
všechny události tvého života
v něm jsou, neboť
jsi je do něj přitáhl.
Co se s nimi
rozhodneš učinit
záleží na tobě.

***

Pravda kterou
říkáš,
nemá žádnou minulost
ani budoucnost.
Je,
a to je vše
čím má být.

***

Toto je
test na zjištění,
zda je tvé poslání na zemi
u konce:
Jsi-li naživu
pak není.

***

K tomu,
abys žil svobodně a šťastně
musíš obětovat
nudu.
Není to vždy snadná
oběť.

***

Neměj strach z loučení
Rozloučení je nezbytné k tomu,
abyste se mohli znovu
setkat.

A nové
setkání po chvílích
nebo celých životech,
je jisté pro ty
kdo jsou
přátelé.

***

Známkou
tvojí neznalosti je hloubka
tvé víry v nespravedlnost
a tragiku.

***

To čemu housenka říká konec světa,
nazývá mistr
motýlem.

***

Vše v této knize
může být
mylné.

WebZdarma.cz